STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 2020

Aktualizacja strony | 9 lipca 2013

vbvTylko do 15 lipca można składać swoje wnioski w sprawie Strategii Rozwoju Województwa 2020. Będzie to najważniejszy dokument planistyczny w województwie kujawsko-pomorskim, który będzie miał znaczący wpływ na podział środków unijnych.
Dla nas najważniejszą sprawą jest rewitalizacja linii nr 356 na odcinku Bydgoszcz- Szubin- Kcynia, a także w dalszej perspektywie połączenie linii z Gołańczą co doprowadziłoby do kursowania pociągów z Bydgoszczy do Poznania.

Po więcej szczegółów oraz po odpowiedni formularz, który należy wysłać na adres strategia@kujawsko-pomorskie.pl zapraszamy na FunPage "Chcemy pociągów do Szubina i Kcyni", którą nasze Stowarzyszenie oraz Projekt HCP 301Db wspiera.

Serdecznie zachęcamy!

Lokalne samorządy w sprawie 356

Aktualizacja strony | 21 grudnia 2012

Przywrócenie ruchu kolejowego dla linii nr 356 na odcinku: Bydgoszcz Główna - Gołańcz, przez Szubin i Kcynię nabiera w ostatnim okresie realnych kształtów. Dzięki zaangażowaniu lokalnych Samorządów, Stowarzyszeń i ludności oddającej swój głos m.in. w konsultacjach prowadzonych w ramach "Startegii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego" na lata 2014-2020 mamy kolejny krok na przód, który z całą pewnością przyczyni się m.in. do poprawy komunikacji dla ludności poszukującej zatrudnienia a jednocześnie pozostania w lokalnym społeczeństwie.
W połowie listopada b.r. jako SMK Żnin pod szyldem " Projekt HCP 301Db " wystosowaliśmy pismo do władz województwa w sprawie "naszych" trzech linii. Głównym zamiarem było uzyskanie informacji nt. "Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego. Linia 209 od Torunia do Brodnicy" gdyż projekt ten został wycofany z dalszej realizacji ze względów braku porozumienia między Województwem a PKP S.A.. Również poprosiliśmy o ewentualne wsparcie finansowe dla udrożnienia naszych pozostałych linii i uzyskania przejazdów dla szlakowej minimum 80 km/h. Skierowaliśmy m.in. zapytanie co do chęci przeznaczenia niewykorzystanych pieniędzy na linię 356. Niestety władze województwa obecnie nie dysponują środkami finansowymi dla takich realizacji czyli rewitalizacji linii kolejowych a własne finanse z obecnej kolei turystycznej zostają przesunięte na nowy projekt "Kujawsko-Pomorska kolej turystyczna". Również zarządca infrastruktury jakim jest PKP PLK S.A., z którym korespondowaliśmy nieco wcześniej, nie pozostał przychylny ze względu na brak środków pieniężnych dla tych linii, gdyż większość finansów pochłania obecnie poprawa infrastruktury międzynarodowych korytarzy TEN-T oraz głównych szlaków krajowych. Mimo negatywnych odpowiedzi, dalej prowadzimy konsultacje, dzięki czemu w ostatnim okresie coraz więcej społeczeństwa i władz stosuje apele, zbiera podpisy i prowadzi rozmowy z decydentami, aby Strategia dla Województwa była jak najbardziej optymalna i dała jak najszersze perspektywy rozwoju. A szanse dają kolejne lata finansowania unijnego i związane z tym fundusze.
Od paru ostatnich lat reaktywacja linii 356 do Kcyni, łaczącej Bydgoszcz oraz Poznań wraca w tematach rozmów dosyć często, niestety często też na wymianie opini potrzeby jej przejezdności się kończy i brak realnych poczynań. W ostatnim czasie Redakcja Portalu Kujawskiego zbierała podpisy pod petycją do Marszałka Województwa, nakreślając temat przywrócenia ruchu pasażerskiego. Bardzo czynnie Bydgoscy samorządowcy w sprawie linii 356 wyrazili swoje poparcie i podpisali się pod wystosowanym pismem, upatrując inwestycję jako poprawę komunikacji między Bydgoszczą, Szubinem, Kcynią i Wągrowcem. Wspólne działania samorządowców i liderów partii z okręgów Bydgoszczy i Nakła nad Notecią poskutkowały złożeniem pisma w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy w sprawie rewitalizacji linii kolejowej 356 na odcinku kujawsko-pomorskim. Wiele słów padło nt. poprawy dojazdów dla osób pracujących, gdyż bardzo duża liczba społeczeństwa jest zmuszona szukać "chleba" poza swoim miejscem zamieszkania, a dogodny dojazd właśnie, daje perspektywa połączeń kolejowych, powiatów i gmin z dużymi ośrodkami miejskimi. "Mamy nadzieje, że dzięki naszej inicjatywie pociągi będą kursować także po stronie kujawsko-pomorskiej", gdyż po wielkopolskiej świetnie zainwestowano własne i unijne środki. Obecnie kursujące tam Koleje Wielkopolskie są bardzo chwalonych posunięciem władz.
Samorządy chcą powrotu pociągów do Kcyni i Szubina. Rada Miejska Kcyni jako pierwsza, 29 listopada, przyjęła jednogłośnie i wystosowała tym samym apel do władz Samorządu Województwa, Marszałka Województwa, Ministra Transportu i ościennych samorządów w którym wnioskuje uznanie rewitalizacji kujawsko-pomorskiego odcinka linii kolejowej o numerze 356 za zadanie priorytetowe w strategii rozwoju województwa do roku 2020. Również odcinek linii nr 281 znalazł się w tym piśmie, uznając skuteczne działania inwestycyjne dla jednej i drugiej linii za najważniejsze założenia zrównoważonego rozwoju obu województw i walki z bezrobociem. Drugi apel wystosował Szubin, 19 grudnia, gdzie Radni Miejscy chcą linii kolejowej nr 356 i w związku z tym przyjęli stanowisko w sprawie rewitalizacji odcinka Gołańcz - Kcynia - Szubin - Bydgoszcz. W wystosowanym piśmie uznano, że rewitalizacja torów zachęci młodych do pozostania w regionie i jest zadaniem kluczowym w Strategii Rozwoju Województwa do roku 2020 jak też zaopiniowała sąsiednia Kcynia. Oprócz kujawsko-pomorskich samorządów w wielkopolsce także myślą o połączeniach do Kcyni. Korzyści z możliwości zmodernizowania odcinka od Bydgoszczy zauważa powiat wągrowiecki, oraz miasta Wągrowiec i Gołańcz. Tamtejrze władze po wznowieniu połączeń z Bydgoszczą widzą potencjał w ożywieniu gospodarki miast i zmniejszeniu bezrobocia jak to miało miejsce gdy uruchomiono odcinek do Poznania. Liczymy na dalszy pozytywny rozwój sytuacji i będziemy Państwa informowali o kolejnych działaniach.
Zapraszamy na BLOG oraz Facebook.


Rusza projekt "HCP 301Db"!

Aktualizacja strony | 1 maja 2012

Serdecznie witamy na nowej stronie związanej
z Projektem "HCP 301Db". Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą działalnością oraz czym jest projekt to z tego miejsca serdczenie zapraszam Państwa do zakładki "O projekcie".
Ruszamy już teraz i zachęcamy do śledzenia poczynań powrotu kolei na nieczynne szlaki, czy organizacji imprez kolejowych, które planujemy organizować w okresie całego roku.
Jak też będzie się układało całe przedsięwzięcie, w dużej mierze zależy od Państwa i organów zarządzających polską koleją!

Pozdrawiamy
Załoga PROJEKTU "HCP 301Db"